TITLE

DESCRIPTION

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Δια του παρόντος ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο κάθε χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα και να κάνει χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται δια μέσου αυτής, (εφεξής το παρόν θα αποκαλείται «η Συμφωνία»)

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η εταιρία «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ε.Ε.», (εφεξής αποκαλούμενη «η Εταιρία») στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου δηλώνει ότι καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Δεν υφίσταται ωστόσο ευθύνη της Εταιρίας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής ή πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής διατίθενται στους χρήστες, εφόσον δεν αφορούν την ίδια την Εταιρία, συλλέγονται από αυτήν από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών αυτών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρία ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Εταιρία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να μεταβαίνουν μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών, δίχως καμία ανάμειξη ή ευθύνη της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των ιστοσελίδων από αυτούς τους διαχειριστές, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τις Πολιτικές Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να επικοινωνήσει μαζί τους για όποιες πληροφορίες επιθυμεί ή για την ενάσκηση δικαιωμάτων του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ιστοσελίδα να λειτουργεί αδιάλειπτα, απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα, ιούς κλπ. Ωστόσο δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον η Εταιρία δεν εγγυάται στους χρήστες τα ανωτέρω και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά των χρηστών ή τρίτων τυχόν προκύψει από την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα, (λ.χ. απώλεια δεδομένων) οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Μηνύματα προς την Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Η Εταιρία ως εκ τούτου συνιστά να μην αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι συνήθως διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά αυτή την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη κατά καιρούς για οποιαδήποτε αιτία ή και χωρίς αιτία, δίχως να ευθύνεται έναντι των χρηστών για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή να εξαλείψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, χαρακτηριστικό ή υπηρεσία αυτής της ιστοσελίδας, δίχως να έχει υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, είτε τώρα είτε στο μέλλον, απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (password), κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρίας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Μεταξύ άλλων και όλως ενδεικτικώς οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν να μην:

– Περιορίζουν ή παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την χρήση αυτής ή οποιοδήποτε μέρους αυτής σε άλλους χρήστες, μέσω επιθέσεων διαδικτυακής μορφής (cyber attacks, DoS attacks, flooding κλπ.) ή με άλλες παρόμοιες ενέργειες.

– Παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό ή στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων και όλως ενδεικτικώς, με τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού στον ιστότοπο που περιέχει ιούς πάσης φύσεως, «time bombs», δούρειους ίππους, «worms», ή πάσης φύσεως malware προγράμματα, ή λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, να διακόψουν ή να θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.

– Χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για σκοπούς παράνομους ή μη εγκεκριμένους από την Εταιρία.

– Παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας ή τρίτων

– Διαβιβάζουν παράνομο περιεχόμενο ή πληροφορίες

– Παραβιάζουν εμπορικά απόρρητα τρίτων

– Προβαίνουν σε οποιοδήποτε είδους διαφήμιση ή εμπορικής φύσεως επικοινωνία ή ανάρτηση δίχως την ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας

– Συμμετέχουν σε αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας («spamming»)

– Προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη αλλοίωσης ή μεταβολής ή εκμετάλλευσης (εμπορικής ή μη) του παρόντος ιστοτόπου ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή του περιεχομένου του, μεταξύ των οποίων και η άνευ ρητής συναίνεσης της Εταιρίας αναπαραγωγή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής.

– Χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε εφαρμογές (τύπου ρομπότ, αράχνης κλπ., ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία) για την ανάκτηση, την εύρεση, την εξαγωγή δεδομένων («data mine») ή με οποιονδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή ή την καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

– Αποκτούν ή να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας.

– Δημιουργούν μια βάση δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών από την ιστοσελίδα αυτή.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών με μόνη την ανακοίνωσή της τροποποίησης μέσω της ιστοσελίδας, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται η αποδοχή τους με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κράτηση οχήματος ή να αποκτήσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχονται από την Εταιρία και περιγράφονται στην ιστοσελίδα, από την Εταιρία (ή το τρίτο μέρος που τυχόν είναι πάροχος του προϊόντος ή της υπηρεσίας) θα ζητηθεί ο χρήστης να παρέχει προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με την κράτηση, την αγορά ή την παροχή της υπηρεσίας.

Ενδεικτικά, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει μεταξύ άλλων τα προσωπικά του στοιχεία, (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης κλπ.), στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία για την ταυτοποίηση του προσώπου και την περαιτέρω δυνατότητα κατάρτισης της επιθυμητής κάθε φορά συμβατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή θα τίθεται σε ισχύ η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα με σχετικό σύνδεσμο και της οποίας το περιεχόμενο δύναται και πρέπει να λάβει γνώση ο χρήστης. Εφόσον η παροχή ή το προϊόν παρέχονται από τρίτο, συνεργάτη ή μη της Εταιρίας, η σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα παρέχεται από τον τρίτο, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική και τις πρακτικές των παρόχων αυτών ή οποιωνδήποτε τρίτων αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο των στοιχείων που θα παρέχει στην Εταιρία με σκοπό την πραγματοποίηση κρατήσεων ή αγορών ή αιτήσεων για υπηρεσίες θα είναι ακριβή, πλήρη και θα ανταποκρίνονται στα ισχύοντα κατά τον χρόνο χορήγησης των στοιχείων προσωπικά του δεδομένα. Συμφωνεί επίσης να καταβάλει το σύνολο των χρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν είτε από αυτόν ή είτε από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν για την χρήση του λογαριασμού και της πιστωτικής κάρτας του ή άλλου μηχανισμού πληρωμής, στην τιμή ή στις τιμές που ίσχυαν όταν επεβλήθησαν οι σχετικές χρεώσεις.

Ο χρήστης θα έχει επίσης την υποχρέωση καταβολής όλων των φόρων, τελών κλπ. που σχετίζονται με τις αγορές.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει τυχόν περιγραφές ή εικόνες ή παραπομπές σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο ή να περιορίσει την ποσότητα παραγγελίας σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία ή/και να αρνηθεί την υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι οι περιγραφές ή οι εικόνες ή οι παραπομπές σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων δεν συνεπάγονται απαραίτητα την έγκριση της Εταιρίας για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης προς τον χρήστη εκ της αγοράς τέτοιου προϊόντος ή υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία.

Μπορεί να απαιτείται επαλήθευση των υποβληθέντων δεδομένων πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε κράτησης, αγοράς ή παραγγελίας. Εκτός και εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο, η τιμή, η αξία και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων τους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις κρατήσεις, τις αγορές και την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, τις θυγατρικές της, τους δικαιοδόχους ή τους συνεργάτες.

 

COOKIES 

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας στην παρούσα φάση δεν χρησιμοποιεί cookies. Σχετική μεταβολή της πολιτικής μας στο μέλλον θα καταχωρηθεί στους παρόντες όρους και θα αποτελέσει μέρος της Συμφωνίας με τον χρήστη.

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ιστοσελίδα της εταιρίας είναι προσβάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, η σύναψη ωστόσο σύμβασης εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η οποία μπορεί να θέτει περιορισμούς ή ειδικούς όρους, ανάλογα με την προέλευση του χρήστη, ακόμα και να αρνείται την παροχή υπηρεσίας προς αυτόν.

Χρήστες που θα θελήσουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρίας από τοποθεσίες εκτός ΕΕ, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των εθνικών νόμων, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι εθνικοί νόμοι.

 

ΕΦΑΜΡΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια συμφωνούνται αυτά της πόλης των Πατρών.

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το σύνολο των ανωτέρω όρων, μαζί με τις λοιπές Πολιτικές της Εταιρίας, αποτελούν τη Συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος. Οποιεσδήποτε προγενέστερες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές Συμφωνίες μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη καθίστανται ανίσχυρες με την εξαίρεση συμβάσεων μεταξύ των μερών που έχουν ήδη εκτελεστεί πλήρως.

Σε περίπτωση διαφοράς, αντίφασης ή αντίθεσης μεταξύ πληροφοριών που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, της παρούσας Συμφωνίας ή και οποιασδήποτε σύμβασης συνάψει ο χρήστης με την Εταιρία, οι όροι της σύμβασης κατισχύουν της παρούσας Συμφωνίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, ενώ οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα υπερισχύουν μόνον των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Οι τίτλοι των κεφαλαίων της παρούσας συμφωνίας χρησιμεύουν απλώς ως αναφορά και δεν υπερισχύουν του ουσιαστικού περιεχομένου κάθε επιμέρους κεφαλαίου.

Η μη ενάσκηση των περιγραφόμενων στην παρούσα Συμφωνία δικαιωμάτων από μέρους της Εταιρίας δεν συνιστά παραίτησή της από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως τέτοια.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επηρεάζει την Συμφωνία ως σύνολο ούτε τις υπόλοιπες επιμέρους διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να μεταβιβαστεί σε τρίτους ή να παραχωρηθεί περαιτέρω άδεια χρήσης εκμετάλλευσης της από τον χρήστη, εκτός και εάν η Εταιρία συναινέσει προηγουμένως εγγράφως γι’ αυτόν αποκλειστικά τον σκοπό.
  •   Μεναίχμου 5, Νάυπακτος,30300

  •    Tel: + 30 26340 26250

  •    Fax: + 30 2634029998

  •    Mail: info@avancetravel.gr

         

  •   Πρωταγόρα 3, Αγρίνιο,30131

  •    Tel: + 30 2641058700

  •    Fax: + 30 2641058703

  •    Mail: info@avancetravel.gr

         

  • Tηλεφωνικό Κέντρο: + +30 2118008090

© Κατασκευή Ιστοσελίδας DSDC.gr | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ |ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ